22 қаңтарда Теміртауөлкетану музейіндеСамарқандкентінің 110 жылдығына арналған «Тарих конструкторы» атты ғылыми-ағартушылық жоба басталды.

Жобаның ерекшелігі музей келушілерінің ғылыми – танымдық қызметіне мультимедиялық технологияларды, заманауи гаджеттерді (Смартфондар, планшеттер) жәнемесседжерлербағдарламаларыненгізуболды.

Жобаныңалғашқықатысушылары № 6 мектептіңоқушыларыболды, оларға өткеннен жазылған хат тапсырылды, олСамарқандкентіндегі 1909-1945 жж.өмірдіңегжей-тегжейлісипаттамасынантұрады. Ойыншытырманы -жоғалғанфрагменттер-тек мәтіндегісөздерғанаемес, экспозициядан табу керек жәдігерлер, оларды суреткетүсіріп,мессенджердіңкөмегіменмодераторғажіберуқажет. Эмодзи түріндеалынғанфотосуреттіңдұрыстығынрастағаннанкейінғанахаттыоқудыжалғастыруғаболады.

Міндетқиынболды!  Өткенғасырдыңкөптегензаттарынұлдар мен қыздарестіген, бірақолардыалғашрет музейдекөрді. 

Бүгін Пономарев Александр, Гадеев Илья, Кириченко Ксения, Кушнарев Александр жәнеҚырғызбаев Руслан өткенхаттардықалпынакелтіругемүмкіндікалды!

Тарихпәнініңмұғалімі Г. М. Арингазиновағазияткерлердідайындағаныүшіналғысымыздыбілдіреміз!

Ал музейөзсыныптастарымен, достарыменнемесеөзбетінше«Тарих конструкторын»жинағысыкелетіндердікүтеді.

IMG 5678IMG 5698

Байланыстар

101404, Қарағанды ​​облысы
Теміртау қ. Металлугтер даңғ. 28/4

@

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+7 (7213) 93-19-05
+7 747 185 58 02

Жұмыс уақыты

Дүйсенбі-жұма

9.00 - 18.00-ге дейін

Сенбі-10.00 - 18.00-ге дейін

Жексенбі-демалыс.